A következő napok arra teremtenek nekünk nagyszerű lehetőséget, hogy a kommunikációt hatalmas teremtő erőként működtessük az életünkben és kimondjuk ? vagy megértsük ? végre mindazt, amit hosszú évek óta a lelkünk legmélyére zártunk magunkban. A gondolataink, a leírt és kimondott szavaink most arról fognak szólni, amiben a lelkünk mélyén igazán hiszünk (vagy hinni szeretnénk) vagy arról, amit (vagy akit) a lelkünk mélyén igazán szeretünk.

Ahogy korábban már írtam az ?Égi utak ? földi utak? című írásomban, a Merkúr a Plejádok és a Perszeusz csillagképek alatt május 7-től retrográd, azaz visszafelé haladó mozgást végez az Égen, egészen május végéig az Eridánusz folyó csillagképpel megegyező ? tehát Égi ? irányban. Mindeközben kvadrát ? azaz racionalizáló, teremtő ? fényszög kapcsolatba kerül azzal a Neptunusz ? Jupiter együttállással, amely a Vízöntő múlt vízében van és a teljes lelki gyógyulás lehetőségét teremti meg május közepén számunkra.

Múltbeli titkok tisztázódhatnak a következő napokban. Nagyon mélyre láthatunk most: önmagunkban, a lelkünk mélységeiben és a titkok világában. Megértjük és kimondjuk őket. A titkok és a lélek rejtelmeinek ?meglátása? és megértése része a gyógyulási folyamatnak!

Mindehhez hozzátartozik, hogy a Nap és a Merkúr áprilistól a Kos csillagképen haladt át és ezáltal lényünk feltöltekezett annak a tudatával, hogy elindulni csak áldozattal lehet. Most ez az áldozat válik ? válhat ? áldássá az életünkben a Perszeusz csillagkép üzenete révén, hiszen Perszeusz volt az, aki megszabadította a kikötözött Andromédát és ezzel megmentette őt a hatalmas Cet gyomrától.

A fenti égi hatásokat ?betetézve? május 18-án a Merkúr együttáll a Nappal a Bika csillagképben, a Plejádok és a Perszeusz alatt, és így a gondolataink konkrét tettek, cselekedetek formájában öltenek testet ? áldássá válva életünkben. Azaz amiről eddig csak gondolkodtunk (?agyaltunk?) azt most hatalmas teremtő erővel megtesszük.

Ugyanilyen Nap-Merkúr együttállás volt már március 28-án, és lesz még júliusban is, azonban felhívom a figyelmet arra, hogy a májusi együttállás most tartogat egy kis kuriózumot számunkra! A Merkúr ugyanis ezúttal visszafelé halad az Égen, méghozzá az Eridánusz folyóval megegyező irányban és így közvetlenül töltekezik fel az Égi Elrendelés üzeneteivel. A kommunikációnk, a gondolataink májusban az Égi elrendelésről szólnak ? a Szellemi Vezetőink szólnak most hozzánk (ha jól figyelünk), hogy merre menjünk és melyik a Helyes Út számunkra. A Napról tudjuk, hogy soha nem lehet retrográd mozgású, azaz soha nem haladhat ?visszafelé? az Égen! A Merkúrral való együttállása révén viszont ezúttal az a különleges helyzet történik, hogy ?felveszi? a Merkúr hátráló energiáit és így kicsit a Nap is feltöltekezik a retrográd, azaz Égi Irány energiáival! És ez hatalmas trükk! Ugyanis ennek révén most (május 18. körül) az történik, hogy nem csak a kommunikációnk halad az Égi Irányban, hanem ezúttal a cselekedeteink is. Óriási erőket rejt ez magában!

Lényegében a következő napokban lehetőséget kapunk arra a ritka csodára, hogy végre ne a földi egónk szerint cselekedjünk vagy higgyünk, hanem egész lényünkkel közvetlenül ráhangolódjunk az Univerzumra és a tetteink ? vagy a hitünk – az Égi Elrendelés irányába haladjon.

Tehát, amiről az elmúlt hetekben a Szellemi Vezetőink közvetlen üzenetei révén gondolkodtunk azt a következő napokban konkrét tettek, cselekedetek formájában megvalósítjuk ? az univerzális, azaz az Égi Elrendelés szerint. Talán megdöbbentő lesz saját magunk számára is .. mert talán ellenkezni fog mindazzal, amit korábban hittünk vagy gondoltunk .. de bármi is történjék veletek a jövő héten egy biztos: hosszútávon ez a követendő útirány és érdemes ezeknek a napoknak az üzenetére nagyon odafigyelni, mert most az Égi Szférák síkja ölthet testet pár napig itt lent a földön. Azon az úton indulhatunk el május harmadik hetében, amit a köztes létben ? szellemi vezetőink segítségével ? Önmagunknak választottunk.

Nagyon intenzív energiákra készüljetek, hiszen négy bolygó kerül egymással nagyon szoros kapcsolatba: a Nap-Merkúr együttállás kvadrát ? azaz teremtő ? fényszögbe kerül (május 16-tól, május 21-ig) a Jupiter-Neptun együttállás energiáival. A Jupiter-Neptun együttállás gyógyító erejéről már sokat írtunk korábban. Most ez a gyógyító erő racionalizálódhat az életünkben a gondolataink, a szavaink és az ezt követő konkrét tetteink révén.

Valószínűleg sokat fogtok gondolkozni a következő napokban a lelketek legmélyéről, annak rejtett titkairól, erőiről, a múlt lelki ?sebeiről? vagy csalódásairól, esetleg a mélyre temetett félelmeitekről. A fenti erőteljes fényszög kapcsolat ezt is aktiválhatja. De mindettől nem szabad megijedni, hiszen mindez része a gyógyulásnak és pont azt a célt szolgálja, hogy most alaposan és jó mélyen átgondoljuk végre a korábbi félelmeinket, a múltbeli titkainkat vagy a ködös lelki, érzelmi helyzeteket az életünkben és azt a Vízöntő múlt vízében alaposan és örökre kitisztítsuk.

Így az Eridánusz folyó felett Égi irányban haladó Merkúr (és Nap) most (május 16. és 21. között) arra teremt lehetőséget, hogy a múlt lelki dolgait (helyzeteit) ezúttal ne a földi egónk szerinti látásmódban, hanem egy magasabb szintről: Égi irányban átgondoljuk és letisztázva önmagunkban e szerint cselekedjünk ? a hit és a szeretet erejével meggyógyítva ezáltal a lelkünk legmélyét.

Mivel a teremtő energiák most közvetlenül kapcsolják össze a Plejádok csillagkép termékenyítő és a Kiscsikó csillagkép megújulást biztosító erejét, így ha teljesen rá tudunk hangolódni gondolatainkban, szavainkban és tetteinkben az Égi Energiákra, úgy hatalmas lelki gyógyulásra és lelki újjászületésre számíthatunk májusban!

Figyeljetek oda arra a következő napokban, amit ti magatok (ki)mondotok vagy megtesztek ? illetve arra, amit más mond vagy tesz (még akkor is, ha ellenkezik esetleg azzal, ahogy korábban ugyanerről gondolkodtatok vagy cselekedtetek), mert pár napig most kinyílik egy kis kapu az Égen és mi emberek kivételes módon azt élhetjük meg, hogy a gondolataink és a tetteink közvetlenül ráhangolódnak a magas rendű Égi Energiákra. Azaz most ? ezen a kapun át ? kézzel foghatóan megvalósulhat az ?Amint Fent, úgy Lent? ősi törvénye.

Veres Mónika