Egy közel fél éven át tartó időszak veszi most szeptember végén ? október elején kezdetét, amely március elejéig tart, csúcspontját novemberben éri el. Ahogyan a tél a befelé fordulás idejét hozza számunkra, most ezt kihasználva lehetőségünk lesz megtisztulni. Nem lesz egyszerű, de ha tudatunkat előre felkészítjük erre az időszakra, akkor a lehető legnagyobb tetteket hajthatjuk végre lelkünk és szellemünk tisztításában.

Teljessé válás és kiteljesedés

Az Uránusz bolygó ebben az időszakban az égbolt átellenes végén (szemben) fog állni a Szaturnusszal, igazi inspiráló lehetőségeket hordozva, hogy teljessé váljunk. Ha alacsony szinten éljük meg ezeket a hónapokat, folyamatos ütközéseket fogunk észlelni magunkban. A Szaturnusz megadja nekünk azt a lehetőséget, hogy átgondoljuk: Kiállja-e az idő próbáját az, amit eddig teremtettünk? A berögzött dolgaink most már korlátozni fognak bennünket, és ha nem vagyunk képesek kitisztítani magunkban ezeket a beszűkülő energiákat, akkor azok megrekednek és hátráltatni fognak bennünket. Most van lehetőségünk a meglévő korlátainkat szétfeszíteni, mert a szeretet bölcsességét az idő nem kezdheti ki.

Az Uránusz bolygó, a Halak csillagkép visszaúszó hal alól indul most el hátrafelé haladva, a Vízöntőnek a jövőbe ömlő vize fölé.

A Végtelen Tudásunkkal szellemi szabadságot, függetlenséget teremtünk magunknak. Fontos, hogy tudatosítsuk: ez most a Tisztítás időszaka, amikor átgondolhatjuk, megérthetjük, hogy mi az, amire már nincs szükségünk, és továbbléphetünk, felemelkedhetünk, kitörhetünk a körforgásból.

A Halak csillagkép visszaúszó hala azt jelképezi, hogy most összegezzük ezeket az energiáinkat, befejezhetjük, lezárhatjuk szellemiségünk dolgait, amin már ideje túlhaladnunk, mert a jövőben nem lesz rá szükség.

Eljött a Gondolkodásunk megváltásának a lehetősége

Mindezt inspirálja, kiegészíti a szembenálló Szaturnusz az Oroszlán csillagképben. Uralnunk kell ? mert az Oroszlán uralkodói minőség ? az ösztöneinket, felül kell emelkednünk. Ki kell kristályosítani tapasztalatainkat gyémánt keménységűvé, hogy kiállja az idő próbáját, amit teremtünk.

Szaturnusz az Oroszlán nemző részénél áll ? megtapasztaljuk teremtésünk korlátait, megtisztítjuk az Uránusz segítségével, és továbblépünk.

Szintézisben a Tejút energiáival

November 9-e környékén hatalmas lehetőséget kapunk arra, hogy a Szeretet Bölcsességével mindezt megértsük, szintézisbe hozzuk. A Tejútról megkapjuk lelkesedést, inspirációt a Jupiter segítségével, hogy felemelkedjünk, s dimenzióugrást hajtsunk végre.

A tejúton haladó Jupiter fényszögeivel hat mind az Uránuszra (Szextil) és a Szaturnuszra (Trigon).

Hasznosítani mindezt a hétköznapokban

A fenti magasztos gondolatok ha áthatják napjainkat, és odafigyelünk gondolatainkra, cselekedeteinkre, észre fogjuk venni, hogy minden azért történik velünk, azért tapasztalunk, hogy megértsük és túlemelkedjünk magunkon.

Az élet valószínűleg olyan dolgokat fog elénk hozni, amelyeken már rég túl kellett volna lépnünk, vagy most jött el az ideje, hogy túllépjünk: lehet ez emberi kapcsolat, munka, vagy megszokott vallási dogmák, szokások. Fontos, hogy közben arra gondoljunk, hogy ezt a jövőnkért tesszük, és néhol bizony áldozatra lesz szükség.

Áldozat: Uránusz a Halak csillagképben

A Halak fölött az Androméda csillagkép jelképezi az Áldozatot, amelyet ebben a stációban meg kell hoznunk. Andromáda volt az, akit áldozatul adtak a vizi szörnynek. Ez a vizi szörny az égen a Cet csillagkép a Halak alatt.

Andromédát Perszeusz mentette ki a Cet karmai elől, ő pedig szintén a Halak csillagkép fölött, az Androméda mellett található.