Csütörtökön, a Nap ragyogó gömbje a Mérleg csillagkép közepénél halad el, azaz abban a pontban, ahol az Egyensúly van kitüntetett szerepben. A Mérleg az Igazság mérlege ? itt dől el minden, amikor a lélek ebbe a stációba ér, hogy mennyi szeretet volt a szívében, mennyire élt a kozmikus törvények szerint.

A mai napon a belső egyensúly megőrzése különösen fontos, akárhol is vagyunk éppen. Az igazságnak így belső minőséggé kell válnia, ítélkezés nélkül. Még egy héten át fog a Nap ebben a csillagképben tartózkodni, így tehát ennyi időnk van ennek a csillagképnek az üzenetét működtetni. Azaz a Mérleg serpenyője minden illúzió nélkül megmutatja mennyit is nyom a szívünk valójában ? itt nincsen helye a hazugságoknak, önáltatásnak, álarcoknak. Érdemes ezekben a napokban a belső igazságainkat megvizsgálni, hazugságok nélkül ? erről írtam részletesebben a Tükör című írásban, hogy most erősen megmutatkozik a külvilágban az, ami a belső világban van ? mint a mérleg két serpenyője.

– – –

Ugyanakkor ez a Mérleg rengeteg titkot őriz még számunkra, hiszen a szkíta-görög mitológia szerint Héphaisztosz, a sánta istenség kovácsolta, aki a Tűz és a kovácsmesterség istene is volt. Két dolgot kell kiemelnünk, ami további üzenetet adhat át: először is, hogy egy istenség sánta, másodszor, hogy a tűz istene is.

A magyar mondavilág a sántaságot is és a tüzet is az ördöghöz párosítja, és hát tudjuk, hogy Héphaisztosz az alvilágban dolgozott, tűzzel.

S vegyük tovább még mit tart a magyar mondavilág az ördögről és a pokolról. Ott van a mindenki által ismert regös mondóka, amely úgy szól, hogy ?Aki dudás akar lenni, pokolra kell annak menni, ott kell annak megtanulni, hogyan kell a dudát fújni?. (Ezt József Atilla is egy kötetének az elejére tette, nem véletlenül.)

A magyar mondavilág beszél még a garabonciás diákról, akit a babona ördöginek bélyegzett. Neki 13(!) iskolát kellett kijárnia, így kapta meg a könyvét (beavatást), amelyből bármit ki tudott olvasni, meg tudta szólítani a sárkányokat, és így tovább.

A görög-szkíta mitológia sok történetében kell a hősnek az alvilágot bejárnia, és onnan valamit felhoznia ? ez a beavatásnak egy kulcsfontosságú szerepe: azaz bejárni az alvilágot, bejárni a mélységeket, azokat az uralmunk alá hajtani, felhozni a fénybe. Ahogyan például az egyiptomi beavatottak a piramisban, vagy a Pálos Rend tagjai a kőkoporsóban 3 napon és 3 éjen át jártak az ?alvilágban?, így lettek beavatottakká.

A fenti információhalmazból jól látható, hogy ?aki dudás akar lenni, pokolra kell annak menni!?.

Tehát, ebben a stációban, a Mérleg csillagképben, azokkal a sötétnek és ördöginek, démoninak tartott erőket tudjuk meglátni magunkban, amit nagyon nem akarunk felismerni, de amelyek valójában a lényünk részei, és a TŰZ fényével kell megvilágítanunk és a Fénybe emelnünk.

– – –

Héphaisztosz sántasága pedig utal egyfajta gyógyíthatatlan fájdalomra, amelyet még maga egy isten sem tudott meggyógyítani (analóg a Kheiron kentaurral), ez pedig a ?bűnbeesésnek? nevezett ősfájdalom, amely az ember örök emlékeztetője a paradicsomi állapotból való elszakadásra. De mi szerencsére tudjuk, hogy ez valójában egy ős hajtóerő, ami minket hajt vissza oda, hogy egységbe kerüljünk a Teremtővel ? már bejárva a pokol iskoláját, megtanulni a dudát fújni ? azaz ahogy a biblia fogalmaz ?uralmunk alá hajtani a földet?. Valójában ez arra utal, hogy uralni tudjunk magunkat/környezetünket, újra teremtővé tudjunk válni! De ez nem szól elnyomásról és arról az uralkodásról, amelyet jelenlegi vezetőink mutatnak számunkra :). Az igazi Uralkodó kapocs Ég és Föld között és ?népét? a fénybe vezeti!

– – –

Tehát, összegezve, ebben a Mérleg stációban a belső önvizsgálat ideje mellett, (hogy mennyire vagyunk valójában szeretetben), még érdemes lehatolnunk azokhoz az ős-fájdalmakhoz, amelyeket eddig elnyomtunk magunkban, és azokat fénnyé alakítani ? és így meggyógyítani Cheiron-t, a sebzett kentaurt és az Égre helyezni  – ahogyan az jelenleg az Égbolton is látható, hiszen a Mérleg csillagkép alatt ott látható a Kentaur csillagkép. Eképpen mutatja számunkra a Teremtő az égre írt üzenetekkel, hogyan is találunk vissza…