jupineptiA július hónap, hasonlatosan a júniushoz, megint csak rengeteg lehetőséget hordoz számunkra. Az, ami néhány hete folyamatosan zajlik az égen, most újabb lendületet kap. Emlékezzünk, május végén két, igen lassú mozgású bolygó, a Jupiter és a Neptunusz találkoztak égi útjukon, majd különváltak egy rövid időre, látszólag megfordultak égi járásukban, és most 10-én újra találkozni fognak.

Eddig is folyamatosan éreztették hatásukat, hiszen nagyon sokszor került velük a többi bolygó fényszög-kapcsolatba, de most ebben a helyzetben ismét együttállásban lesznek.

Különbség az előzőekhez képest, hogy az irányuk most teljesen más: azaz Égi irányban, retrográd haladnak. (Az Égi és Földi irányok különbségéről itt olvashattok). S ekkor, 10-én a majdnem Telihold is pont fölöttük fog elhaladni.

A találkozás egy különös helyen, a Bak és a Vízöntő csillagképek között zajlik, ezért mind a kettőnek egyszerre érezhetjük az üzenetét ? ezt fogom most kicsit részletesebben elmesélni Nektek.

A Bak csillagképnek több aspektusa is ismert, ám mivel most az együttállás a Bak nemző részénél lesz, ezért Pán (jelentése: Minden) mitológiájának üzenete a lényegesebb.

Ebben a stációban tényleg MINDEN szinten képesek vagyunk a termékenységre, és a tisztításra. Pán közismerten duhaj isten volt, már ami a szexualitást illeti, tehát a nemző és termékeny ereje hatalmas. Kecske alakjának halfarka a Vízöntő múltba kiömlő vizében úszik, és mivel maga a Bak is a múltba néz, ezért a múltban lakozó, múltból eredő dolgok felismerése és TISZTÁZÁSA most jelentőségteljes.

Itt, Pán nemző része fölött látható, az együttállás vezérlő csillagképeként a Kiscsikó csillagkép is, amely az újjászületett lélek szimbóluma, aki végtelen frissességgel, zabolátlan erővel, kitörő lelkesedéssel veti bele magát a létezésbe.

Tehát, ha összerakjuk a fenti csillag-üzeneteket, akkor kirajzolódik előttünk néhány lényeges momentum. Ne csapja be tudatunkat Pán szexuális potenciálja, hiszen Pán nemző apja Hermész, és maga Zeusz tejtestvére is! Ezáltal igen nagy bölcsesség birtokában van, ami a teremtésben nyilvánul meg. Azaz a Jupiter-Neptunusz együttállás magában hordozza a tudásból fakadó teremtést, és az újszülött maga a Kiscsikó, aki később a Táltos Paripa, a Pegazus lesz. Tehát Pán teremtése igen magasrendű.

Ezáltal a tiszta lélek mélyéből fakadó, szeretetben megfoganó teremtésben hatalmas csoda rejlik! Ezért fontos a Neptunusz üzenete, hogy bensőkben mentesek legyünk a félelmektől és az illúzióktól. Ezeket a félelmeket és akár rózsaszín, ábrándos illúziókat csak a legmagasabb rendű Isteni Törvények és Igazságok ismeretében lehet elűzni: azaz a szeretet erejével.

Vigyázzunk arra, hogy amikor azt hisszük, hogy az élet csak szép és jó dolgokat tartalmaz, akkor már illúziót teremtettünk, és ezáltal a lelkünk nem lehet megtisztult. Hiszen az Élet Teljességében Minden (Pán) is benne van!

Ahogy említettem, július 10?én este még a Telihold is elúszik az együttállás fölött, és így kialakult egy egyenes vonal, aminek az alapját a Jupiter, közepét a Neptunusz és tetejét a Hold képezi. Azaz a Szeretet kell legyen az alapja a lélek tisztításának. A Hold ekkor a Vízöntőben halad, azaz a múltból hozott, lerakódott, elengedésre váró érzelmek tisztítását ekkor különösen meg tudjuk élni.

És még kicsit nézzük meg a Bak csillagkép másik üzenetét, amelyet a Bak olimposzi védnöke, Hesztia szűz istennő küld el nekünk. Az ő tetteiről nem sokat lehet tudni, azaz Hesztia, aki a háztűzhely őrzője, főleg a belső világ és a láthatatlan dolgaiban működött. Ő az, aki a család szellemének erejét, kulcsát, a Tűzet őrzi ? ezért magas szinten befogadhatjuk most azt az üzenetet, hogy a múlt tisztázásában megjelenik a Család dolgainak tisztítása, mert a legtöbb sérelmet, indulatot innen rakhattunk magunkra ? ezért érdemes most az Otthon területére fókuszálnunk a tisztázandó kérdésekben, hogy a ház tüze ne aludhasson ki – mint ahogy a Nemzet tüze sem…

– – –

Július 10-én, amikor a Hold fog elúszni e csodás együttállás fölött, élőben is érdemes kifeküdni a csillagos ég alá, és ráérzékelni a fentebb említett erőkre. Ha gondolod, tarts velünk július 10-én az Elő Csillaglesésen:

http://csillagbolcselet.hu/napi-csillagbolcselet-eloben/

– – –

Dr. Dóczi József Kiegészítése:

“Határ a Csillagos ÉG!”
Fontos üzeneteket kaptunk Rózsától, köszönöm, hogy megtette helyettem a kiegészítéseket.
A Vesta egyik analógiája a 12. Ház is, ahol a Belső Templomunk Oltárán világító Szent Tűzet jelképezi. Azt a Lángot, amely a Hitet, a Reményt és a Kivezető Útba vetett Bizodalmat táplálja a legsötétebb helyen. Ez maga, az ÉLET TÜZE.

A Vesta kisbolygóhoz köthetőek még a szexuálitással kapcsolatos (egykori, vagy ezéleti) “fogadalmak” is – főleg Nők Képletében (Jegy-Ház- és Csillagkép összefügésben vizsgálva). aszexualitás, frigiditás, orgazmus-képtelenség, stb., de jelezhet “eltévelyedést” is e témában.

Az ezzel kapcsolatos Csoda Forrása pedig június 21-től egész július végéig rendelkezésünkre áll.
Akkor a Nap állt együtt a Vestával, a Tejút közepén, Nimród Tejútat tartó jobb válla felett, és akkor este a Hold is hozzájuk társult.
Július 6-án a Merkur érte utol a Szeretet-energiákkal megtelődő Vestát.

Ekkor a Vénusz éppen a Plejádokban “Szerelemeskedett” és a Nap az Aranykapun áthaladva, pont középen állva Sugározta a Halandó és a Halhatatlan közötti Egyensúly hatalmas Megvilágító Szeretet-Erejét.

Hogy aztán július 720070707-én a Merkur hasonló helyzete által Tanítsa ugyanezt, de immár egy Szent Háromság (Nap-Merkur-Vesta) Megértése általi történt Beavatodás során.
Aztán július 21-én a Vesta kerül majd ebbe a pompás Egyensúlyi helyzetbe a Nap Kapujában, hogy az ÚJ-Holddal (!) való Együttállásban a Vestához köthető Érzések is kölcsönösen betöltődhessenek e két Égitestbe.

Végül a legszebb Üzenetet augusztus 1-től kapjuk, mielőtt a Vesta kilépne az Aranyakapun.
Mert ekkor már a Mars is készülődik fellépni a Tejútra, a Bika szarvai között járva, és a Vénusz áll majd a Betelgeuse-nél: a felvállalható Női Minőséget bemutatva. Már eddig is nagyon szép, de most jön a lényeg:

rakamikor a Vesta megismerve a Kettősséget és annak Egy-ségét is, éppen kilép ebből, akkor a NAP, előtte mutatva az Utat, már a következő Tudást, a Szent Hármasságot sugározza a Rák Csillagkép Középső, Egyesítő, Déli Szamarában állva.