S akkor most lássuk, hogy hová vezetett az a rengeteg Égi Beavatás, amit már hosszú napok óta mindenki érezhetett: a hét szerdai napján, 26-án három bolygó egy nagyon különleges helyzetben fog egzakt fényszögeket alkotni, szinte egyszerre. Megpróbálom a csillagbölcselet szavaival érzékeltetni, de arra kérek mindenkit, hogy most különösen a saját MAGában rezgő bolygókra koncentráljon, hogy azok milyen üzenetet közvetítenek.

A Mars szemben áll a Plútóval – s mind a kettő a Tejúton.

A Mars a Mag-erő, a teremtő erő, amely önmagát megsokszorozva az áldozat által tör vissza a Teremtő felé. Hatalmas energiákat rejt most magában, hiszen a Tejúton jár, ezáltal a legmagasabb Fényteremtő minőséget közvetíthetjük általa – s előző írásomban részleteztem, hogy a Nimród vállánál ez pontosan mit is jelent.

A Mars jeleníti meg az első lépést a Fény felé, ami által elrugaszkodunk az anyagból a Tűz ereje által, és átnemesítjük az anyagot, szellemivé varázsoljuk azt – ez zajlik a Nimród nyilát elengedő kezénél.

És ezzel szemben, pontosan az Égbolt túlfelén áll a Plútó, szintén a Tejúton – és nem is akárhol, hanem a Galaxisunk dobogó szíve előtt. A Tejút közepe, a szív minden évmilliók alatti pulzálásával újabb és újabb csillagokat lök ki magából, táplálva az egész Galaxist csillagfénnyel. Ezt a hihetetlen magas rezgést a Naprendszerünk legnagyobb változásokat megjelenítő bolygója, a Plútó közvetíti már évek óta – és még fogja is 2012-ig, amikor is szépen lassan elhagyja a Tejutat.

A Plútó által nagyon magas szintű változásokat, minőségi ugrásokat vagyunk képesek létrehozni – egyébként “ő” a Mars magasabb oktávja (mint a Merkúrnak az Uránusz). Ezek – a tényleg radikális fordulatok által más világokba lehet emelkedni – egyszer még itt voltunk, aztán hopp, már az alvilágban vagy a halál birodalmában járunk. Ezért társítja a halálhoz az asztrológia a Plútót. De itt a lényeg azon van, hogy egy gyökeres változást vagyunk képesek megalkotni – és ebben benne van az is, hogy egy SOKKAL MAGASABB MINŐSÉGBE tudunk eljutni ezáltal. Lehet, hogy nem tudjuk elengedni az elmúlt világot, és ez esetleg fáj is, de ahová eljutsz a Plútó által, ha meglovagolod az erejét, akkor egy sokkal magasabb minőségbe jutsz! S ne feledjük, a Tejútgalaxis szívének, a legmagasabb rendű Fényminőségnek az üzenetét hordozza most, azaz képesek vagyunk Fénnyé válni.

S ez a két bolygó, a Plútó és a Mars állnak most szemben egymással – tehát a Földi és az Égi erőket tudjuk most egyszerre, egymásért alkalmazni. Hatalmas energia, hatalmas potenciál rejtezik ebben, ami valóban mindent lerombolhat, mindent átalakíthat. S ha megengedjük ezt életünkben, és irányítjuk, akkor ezzel nagyon nagy dolgokat vihetünk ám véghez!

(az, hogy a Plútó és a Mars pontosan a tejúton álljon szembe egymással, kb 250 évente történik. Nézzétek meg mi minden történt az 1760-as években, és ami esetleg csak később nyilvánult meg)

De ez még csak a kezdet, most jön a Csoda…

Szinte ugyanakkor, amikor a Mars és a Plútó szemben állnak egymással a Merkúr pontosan 90 fokot zár be az égen ezzel a két bolygóval, azaz kvadrát fényszögben lesz mind a Marssal, mind a Plútóval. Pontosan egyszerre. Az a Merkúr, amely korábban együtt állt a Szaturnusszal és szemben az Uránusszal, tehát hatalmas jelentőségű energiákat hordoz ekkor már magában.

csb_090826A Merkúr égi helyzetét tekintve, nagyon sok Csoda bontakozik ki előttünk is. Először is a Szűz csillagkép múltból elrugaszkodó lába alatt – azaz üzenetében megjelenik a régi dolgokból való elrugaszkodás, a múlton való túllépés – s ha emlékeztek, ez az üzenet hasonló a Merkúr – Uránusz szembenálláshoz is…

Tehát valami új felé elindulás jelenik meg. S az elindulásban benne rejlik az áldozat, mégpedig a Bereniké Haja csillagkép üzeni ezt számunkra.

Bereniké feláldozta legszebb ékét, aranyló haját, hogy a számára legfontosabb dolgot elérhesse életében. De ez a “legfontosabb” dolog valamilyen örök, időtálló volt, mégpedig a Szerelem. S amit feláldozott, múlandó volt. Bár azért mi emberek nagyon tudunk ragaszkodni ilyen dolgokhoz is…

Tehát, meghozva azt az áldozatot, amit Bereniké is megtett, akkor tudjuk csak igazán “aktiválni” mind a Merkúr-erőket, mind pedig a vele kapcsolatban álló Mars-Plútó szembenállást is!

A Merkúr pedig egyfelől a szellem, a gondolkodás bolygója, s így egyértelművé válik a kép a 3 bolygó kapcsolatában: Teremtő gondolatok. De ez most nem akármilyen teremtés, hanem az egyik létező leghatalmasabb teremtés, amit az Ég meg tud jeleníteni! A Tejút erők, azaz a Tápláló Tudás megértése és alkalmazása Égen és Földön, bennünk, ez az ami megnyitja a kapukat a végtelenbe.

Merkúr, más nevén Hermész, a hermetikus tudás megjelenítője is, lélekkísérő is – tehát egyfajta Beavatásnak is felfogható, amin most keresztül megyünk, és hozzáférhetünk a “hermetikus tudás” minden kincséhez!

S a Szűzben járó Merkúr azt a fajta gondolkodást jelenti, hogy “hogyan működik az anyag”, hogyan lesz Rend, hogyan rendszerezzük, elemezzük és analizáljuk az ismereteket. Tehát a “fejünkben” hatalmas Rend keletkezhet, amibe beletartozik minden, a földi vagy az isteni világhoz való viszonyunk, a világképünk, hogyan gondolkodtunk eddig az anyagról, a valóságnak hitt dolgokról…

A fenti képen látható még egy fontos csillagkép, a Serleg – a Szent Grál, amelyben az Örök Élet vize található. A serleg rejti azt a tápláló tudást, amellyel valóban elérhető az örök élet a földön. Így a Merkúr, amely szinte a Kehely vizében úszik, ezt a tudást tudja Bennünk feléleszteni. S a Szűz és a Bereniké Haja között található a Boszorkánykonyha, ami hatalmas mágikus erőket rejt. (részletesebben: Augusztusi előadás)

Összegezve…

Tehát, röviden megfogalmazva: Teremtő Gondolkodás – minden, amit kitalálsz, az megvalósul. Létrejön. Az anyagban is, a szellemi világban is, és ehhez hatalmas erőket, Tejút erőket tudunk megmozgatni.

– – –

Egy kis kiegészítést tennék még hozzá, mégpedig a Mars egy másik aspektusa szerint:

A Mars-hoz hozzá tartozik még a nyelv is – nem a megszokott asztrológiai megközelítésben, hanem a beszélt nyelv oldaláról tekintve. Hiszen maga a nyelv az, ami által az ember kifejezi magát, ami által a gondolatainkat megfogalmazzuk, ami által teremtünk. Ezért nem mindegy, hogy milyen nyelvet beszélünk, mert maga a nyelven keresztül történő gondolkodás már nagyban meghatározza, hogy egyáltalán mire vagyunk képesek.

Éljünk a magyar nyelv adta szépségekkel és spirituális tartalmával.

Engedjétek meg, hogy a bösztörpusztai Vágtázó Csodaszarvas koncertjének bennem rezgő hangjai és felébresztett emlékei miatt, Grandpierre Atilla “kollégám” egy régi VHK-s dalszövegével zárjam írásomat:

indulj már hé
emberemlék
önmagától
gyulladó fény
indulj már hé
emberemlék
önmagától
gyulladó fény