Egy – magát grafománnak nevező – kedves barátom szeretett volna egy igen jelentős égi eseményről mesélni Nektek… nos, a Ő írása következzék most.

Január közepén eljön az életünkbe az igazi szárnyalás ideje, egy gyönyörű szép helyzettel az Égen, csodálatos lehetőségeket tartogatva számunkra! 2009. január 23-24-én a Jupiter együtt áll a Nappal, a Bak fejénél, a Sas csillagkép alatt. (Az együttállás körülbelül már január 18-tól megkezdődik és egészen január 26-ig érződik.)

A Sas a szárnyalás és a minőségi emelkedés üzenetét hozza, hiszen a Sas a Tejúton ?szárnyal?, ezért a Nap-Jupiter együttállás most közvetlenül Tejút erőket közvetít felénk!

A Jupiter a hit, a bölcsesség, a szeretet és az Égi elrendelés bolygója, a Nap pedig a feltétel nélküli szeretet és a cselekvő én. Mindez tehát azt jelenti, hogy ebben az időszakban a hit, az /isteni/ törvény és a szeretet fokozott erővel fognak érvényesülni itt lent a földi világban ? méghozzá konkrét tettek, cselekedetek formájában (Nap). Ezek az energiák most a legmagasabb szinten működve (ezt hozza a Tejút!) segítenek bennünket ezekben a napokban.

Külön kiemelem a SZERETETET. Tudjuk, hogy a Tejút a szeretet ereje, emellett a Jupiter a szeretet bölcsességének, a Nap pedig a feltétel nélküli szeretetet sugárzó állapotának a szimbóluma. Azaz egy olyan csodálatos Égi helyzet lesz ekkor, ami az Univerzum szeretet energiáit ?összegyúrja? egy nagy izzó ?gombóccá? és ledobja nekünk embereknek ide a földre, hogy hitet és reményt adva rávilágítson (Nap) aszeretet és a hit igazi fontosságára mindnyájunk életében.

Akit esetleg (az egyéni horoszkópja alapján) próbatétel elé állít a Sors ezekben a napokban, az is azt fogja érezni, hogy meg tudja oldani és sokkal jobban, könnyebben tudja elviselni, megélni, mint máskor. Ugyanis ? hála a Jupiternek ? nagyobb lesz benne a HIT és a remény, mint korábban (még az esetleges nehézségek ellenére is). A cselekedeteinket a szeretet és a hit fogja áthatni ? igazán azt lehet mondani erre az időszakra, hogy most mindenki ?szívből cselekszik?.

Bölcsebben fogjuk tudni kezelni és megoldani a hétköznapi (vagy nem hétköznapi…) ügyeinket. Hiszen a Nagy Bölcsesség bolygó (a Jupiter) közvetlenül az Istenek Útjáról (a Tejútról) hozza le bőségesen az energiákat. Most igazán azt tesszük (Nap), ami az Égi elrendelés szerint való ? és nem a kis szűk látókörű ?földi érdekeink? (!) fognak hajtani bennünket. Ezekben a napokban (persze egyéni horoszkóptól függően) mindnyájunk életében megjelenik az “Égi Törvény?. Külön kiemelem annak fontosságát, hogy itt NEM a földi törvények, hanem az ÉGI törvény időszaka fog megmutatkozni: azaz ami ott Fent el van rendelve, az most (így vagy úgy) de konkrét cselekvés (megvalósulás) formájában testet ölt a földön. Így a szeretet bölcsességének, a hitnek és az igazságnak kézzel fogható lesz a hatása január közepén.

A Sas csillagképében érződik igazán a ?legyen meg a Te akaratod? ősi üzenete. És mivel ez az égi elrendelés néha ?nem érthető? számunkra (vagy nagyon ellenkezik azzal, amit mi addig ?hittünk? az életünkről), ezért most érdemes fokozottan figyelni, hogy mi történik körülöttünk, bennünk, mert a Lelkek Útjáról jönnek üzenetek ? a sorsunkról, önmagunkról, az igazi Utunkról. Olyan dolgok fognak (meg)történni ebben a pár napban, ami igazán az Égiek akarata szerint való. Merjünk rálépni erre az útra!

A Sas csillagképben megjelenik a ?jövő védelme? is (alatta a Pajzs csillagkép), tehát olyan tettekre sarkallnak majd minket a Tejút energiák (vagy olyan dolgok fognak történni körülöttünk), ami a szeretet nevében a jövőnk érdekében történik.

Fénynemző napok ezek: amit teszünk és amiben igazán hiszünk azzal fényt teremthetünk az életünkben és ezáltal most lehetőségünk van a minőségi emelkedésre. Szárnyalni tudunk bármibe is kezdjünk ? vagy bármilyen döntést is hozzunk. És ami igazán az Égig emelhet bennünket az a szeretet és a hit hatalmas gyógyító és emelő ereje!

Az együttállás a Bak csillagképben lesz, azaz most eljön a sorsfelvállalás ideje, ami bár nem mindig egyszerű feladat, de ezúttal szárnyakat ad nekünk (Sas). Tudatosodnak (valódi) feladataink, amiket cselekvően kell felvállalnunk. Ez emel bennünket minőségileg magasabbra. Ez hozza meg életünkbe a szeretetet és a reményt. Ezáltal megtapasztaljuk (Bak) a magas Égi szeretetet!

A Bak csillagkép uralkodói minőség (a bak az ősi hagyományok szerint a hegy csúcsán áll és onnan tekint le a mélybe, de erősen áll, nem szédül el, nem fél a mélységtől, mert ő már ismeri és magában hordozza az egy-ség belső erőt sugárzó állapotát). Most magasra emelkedhetünk és az életünk ?uraivá? válhatunk – sorsfelvállalással!

A múltból most csak a valóban értékes maradhat meg (és mehet tovább a jövőbe). A mérce pedig a szeretet. Erre fog rávilágítani a Nap számunkra.

20080118Január 18-tól beszáll a buliba a Merkúr is és január 19-én együttáll a Jupiterrel és a Nappal egy gyönyörű háromszöget létrehozva az Égen. A háromszög felső csúcsa a Merkúr lesz, így a kommunikáció lesz az igazi felemelő (és kiemelő) erő ezekben a napokban! Figyeljünk erre oda, mert most megérthetjük a feladatainkat, a felvállalandó sorsunkat, az igazi értékeket az életünkben (szemben azokkal, amiket már magunk mögött kell hagynunk), és hogy hol is lakik körülöttünk az Igazi Szeretet. A háromszög révén minden kimondott szónak, minden beszélgetésnek óriási emelő ereje lesz. A kommunikáció a szeretetről és az igazságról szól ezekben a napokban, ami kiemelkedési lehetőséget hoz a számunkra. (Az igazi Égi igazság (!) kerül ekkor megértésre és kimondásra. Merjük meghallani!)

Ha valaki a saját életére konkrétabban szeretné levetíteni a fenti Égi energiákat, akkor azt javaslom, hogy nézze meg, hogy az egyéni horoszkópjában pontosan melyik házban tartózkodik a fenti időpontokban a Jupiter, a Nap és a Merkúr ? azaz, hogy melyik életterületén lesznek az együttállások. Arra az életterületre hoznak elsősorban üzenetet  a csillagok (?tenni valót?: a Nap, éss ?kimondani ? megérteni valót: a Merkúr).

Csodálatos magas (Égi) energiák válnak kézzel foghatóvá ezekben a napokban. Éljünk vele, emeljük fel vele magunkat! Felelősségteljesen. Tudatosan.

Veres Mónika